WORKDANANG Topics Replies
BAN QUẢN TRỊ 0 0
Thông báo
Nơi thông báo những kế hoạch, tin tức, ý tưởng mới nhất đến cộng đồng lao động Đà Nẵng
1 2
Ý kiến, góp ý
Nơi nhận những ý kiến đóng góp từ mọi người để page của chúng ta ngày một hiệu quả hơn
0 0
Tin tức
Cập nhật những tin tức thời sự bên lề, các thông tin về thị trường lao động, công ty, tuyển dụng...
0 0
VIỆC TÌM NGƯỜI 0 0
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán
Cập nhật liên tục những công việc mới nhất của ngành nghề Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán
13 6
Nhân sự/ Thư ký/ Hành chính
Cập nhật liên tục những công việc mới nhất của ngành nghề Nhân sự/ Thư ký/ Hành chính
28 4
Điện/ Điện tử/ Cơ khí ứng dụng
Cập nhật liên tục những công việc mới nhất của ngành nghề Điện/ Điện tử/ Cơ khí ứng dụng
15 6
Kinh doanh/ Bán hàng
Cập nhật liên tục những công việc mới nhất của ngành nghề Kinh doanh/ Bán hàng
33 2
Dịch vụ/ Tư vấn/ Chăm sóc khách hàng
Cập nhật liên tục những công việc mới nhất của ngành nghề Dịch vụ/ Tư vấn/ Chăm sóc khách hàng
5 0
Khách sạn/ Nhà hàng/ Du lịch
Cập nhật liên tục những công việc mới nhất của ngành nghề Khách sạn/ Nhà hàng/ Du lịch
7 2
Quảng cáo/ Tiếp thị/ Pr
Cập nhật liên tục những công việc mới nhất của ngành nghề Quảng cáo/ Tiếp thị/ Pr
5 6
Công nghệ thông tin/ Bưu chính/ Viễn thông
Cập nhật liên tục những công việc mới nhất của ngành nghề Công nghệ thông tin/ Bưu chính/ Viễn thông
19 1
Giáo dục/ Đào tạo/ Thư viện
Cập nhật liên tục những công việc mới nhất của ngành nghề Giáo dục/ Đào tạo/ Thư viện
5 0
Giao thông/ Xây dựng/ Kho bãi
Cập nhật liên tục những công việc mới nhất của ngành nghề Giao thông/ Xây dựng/ Kho bãi
3 0
Ngành nghề khác/ Lao động phổ thông
Cập nhật liên tục những công việc mới nhất của ngành nghề khác, lao động phổ thông
61 12
NGƯỜI TÌM VIỆC 0 0
Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán
Nơi cập nhật liên tục hồ sơ ứng viên của ngành nghề Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán
0 0
Nhân sự/ Thư ký/ Hành chính
Nơi cập nhật liên tục hồ sơ ứng viên của ngành nghề Nhân sự/ Thư ký/ Hành chính
0 0
Điện/ Điện tử/ Cơ khí ứng dụng
Nơi cập nhật liên tục hồ sơ ứng viên của ngành nghề Điện/ Điện tử/ Cơ khí ứng dụng
0 0
Kinh doanh/ Bán hàng
Nơi cập nhật liên tục hồ sơ ứng viên của ngành nghề Kinh doanh/ Bán hàng
0 0
Dịch vụ/ Tư vấn/ Chăm sóc khách hàng
Nơi cập nhật liên tục hồ sơ ứng viên của ngành nghề Dịch vụ/ Tư vấn/ Chăm sóc khách hàng
0 0
Khách sạn/ Nhà hàng/ Du lịch
Nơi cập nhật liên tục hồ sơ ứng viên của ngành nghề Khách sạn/ Nhà hàng/ Du lịch
0 0
Quảng cáo/ Tiếp thị/ PR
Nơi cập nhật liên tục hồ sơ ứng viên của ngành nghề Quảng cáo/ Tiếp thị/ PR
0 0
Công nghệ thông tin/ Bưu chính/ Viễn thông
Nơi cập nhật liên tục hồ sơ ứng viên của ngành nghề Công nghệ thông tin/ Bưu chính/ Viễn thông
0 0
Giáo dục/ Đào tạo/ Thư viện
Nơi cập nhật liên tục hồ sơ ứng viên của ngành nghề Giáo dục/ Đào tạo/ Thư viện
0 0
Giao thông/ Xây dựng/ Kho bãi
Cập nhật liên tục hồ sơ ứng viên thuộc ngành nghề Giao thông/ Xây dựng/ Kho bãi
0 0
Ngành nghề khác/ Lao động phổ thông
Nơi cập nhật liên tục hồ sơ ứng viên của ngành nghề Khác/ Lao động phổ thông
0 0
GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP 0 0
Nội thành Đà Nẵng
Nơi các doanh nghiệp giới thiệu thông tin, sản phẩm, tôn chỉ hoạt động đến với các ứng viên và khách hàng có trụ sở tại Đà Nẵng
0 0
Tỉnh/ Thành phố khác
Nơi các doanh nghiệp giới thiệu thông tin, sản phẩm, tôn chỉ hoạt động đến với các ứng viên và khách hàng có trụ sở tại các Tỉnh thành khác
0 0
Moderators (1) :
WORKDANANG: 333 users, 201 topics, 42 posts
Powered by fBulletin 3.5 | Privacy Policy